Remmerstrandlejren er beliggende i Lemvig Kommune.

Kommunen har i længere tid økonomisk tilgodeset husstande der sorterer deres affald efter forskrifterne.

Vi har faktisk omkring 20 tons forskellig affald om året !

Remmerstrandlejren ønsker at være en del af den grønne Lemvig kommune og har derfor bygget et affaldshus.

Den anviste sortering bedes overholdt.


 

                                                                                                        Affaldsopdeling i affaldshus:

Olietank

 
Dagrenovation   Flasker og glas
   
Dagrenovation Pap og karton
    Metaller, bl.a.dåser
Dagrenovation
     

                                                                                                                                              Indgang

 

Vores affaldshus ved bagindgangen er indrettet således at al affald bedes sorteret. TAK om I vil være med til at sortere affaldet.

Aviser, reklamer og papir:    sorteres for sig selv.

Pap- og kartonemballager:   sorteres for sig selv.

Flaske og glasemballager:    sorteres for sig selv.

Tomme plastdunke fra rengøringsselskaber og opvaskemiddeldunke til opvaskemaskine afleveres til genbrug hos leverandør

Metaller, bl.a. dåser           sorteres for sig selv.

Dagrenovation incl. madaffald kommer i de grønne affaldscontainere.
Disse containere tømmes i sæsonen een gang om ugen