Remmerstrandlejren er bygget af KFUM og KFUK og Indre Mission i Lemvigkredsen.
Lemvigkredsen omfatter nogenlunde Lemvig Kommune (01.01.2007).

Det har hele tiden været vigtig for ejerne, at Remmerstrandlejren skulle sikres at tilhøre ovenstående lokalområde, og de i området værende foreninger under KFUM og KFUK og Indre Mission.
I forbindelse med omlægninger m.v. af kredsene indenfor ejerkredsen har Remmerstrandlejren derfor siden 1. januar 1997 været en registreret fond.

Der vælges fra hver af de 2 organisationer 4 medlemmer til bestyrelsen.
Disse i alt 8 bestyrelsesmedlemmer vælges til at lede Remmerstrandlejren, Reg.Fond.

Bestyrelsen består af:

Valgt af KFUM og KFUK: Niels Peder Kræmmergård, Bækmarksbro (formand) - senest indvalgt 2018          
                                    Kristen Sørensen, Lemvig (udlejer m.m.) - senest indvalgt i 2019

                                    Carsten Østerby, Møborg - senest indvalgt i 2018                  

                                    Kaj Gøtzsche, Lemvig (kasserer) - senest indvalgt i 2019
Valgt af Indre Mission:   Henning Sørensen, Resen (næstformand) - senest indvalgt i 2019
                                    Anne Broe, Thyborøn - senest indvalgt i 2018
                                    Evy Nielsen, Nees - senest indvalgt i 2018
                                    Niels-Jøren Præstholm, Vandborg - senest indvalgt i 2019

Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige medarbejdere fra de 2 organisationer.
Fondens hovedformål er på almennyttig vis som ejer at eje, drive og bevare Remmerstrandlejren.
Med udgangspunkt i fondens hovedformål, er det forventningen, at der ikke løbende vil blive foretaget uddelinger fra fonden.
I forbindelse med drøftelsen af årsregnskabet besluttes evt. uddelinger fra fonden.

              
Udlejer:            Karin og Kristen Vahr Sørensen, Lemvig

Det tilstræbes at nyudpegning til bestyrelsen foregår hvert forår i forbindelse med Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling/Stormøde i de 2 stifterforeninger.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog normalt min. 4 gange om året.
Bestyrelsen fastsætter hvert år senest i oktober/november udlejningspriserne for det kommende år.
(i 2019 er prislisten for både 2020 og 2021 vedtaget - se under priser)
Bestyrelsen fastsætter ordensregler m.v. for Remmerstrandlejren

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven § 77 a.
1. Åbenhed og kommunikation: Formanden er den der normalt udtaler sig om fonden.
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar: At følge fondens hovedformål.
3. Ledelsens vederlag: Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.
4. Årsregnskabet følger kalenderåret og den valgte revisor er revisionsselskabet Beierholm, Andrupsgade, Lemvig