Remmerstrandlejren er beliggende midt i Limfjordsegnens mest særprægede natur, lige ved asfaltvej, - uden at det egentlige lejrområde grænser til vejen.
Lejrområdet har en arealstørrelse på godt 4 hektar. (godt 41.000 m2).                       Lejrområdet er privat område.

Hele Remmerstrandlejrens nordgrænse er lige ud til Limfjordens dejlige børnevenlige badestrand. Fra vest kommer man ind til lejrområdet. Langs vestgrænsen er der opvokset et lægivende læbælte. Mod syd grænser lejren op til den private bebyggelse langs amtsvejen. Mod øst er der plantet et gran- løvhegn som danner grænse til det private sommerhusområde.

Selve lejrbygningen er beliggende på den sydøstlige del af grunden.

I det nordvestlige område er der en boldbane hvor der fast er opstillet 2 fodboldmål. Banen er velegnet til både fodbold og andre boldspil. Ved henvendelse til Klara Bisgård kan net til disse mål lånes.
Vest for lejrbygningen er opstillet en beachvolleybane med strandsand og volleynet. I tilknytning til dette er etableret legeplads med store gynger og sandkasse til de mindste.
Husk selv at medbringe de bolde der skal bruges!
Nord for lejrbygningen er anlagt en oplyst grusparkeringsplads med plads til en del biler.
Nordøst for lejren er der mulighed for opstilling af telte, campingvogne m.v.

Øst for lejren er der fast bålplads, ligesom der er fast udendørs pejs i forbindelse med lejrbygningen. 

Imellem vest- og østfløjen er anlagt et græsbeklædt område hvor der næsten altid er læ for vinden. Området kan bruges til mange forskellige formål, - men hjælp os venligst med at beskytte området

Lejrens flagstang er 12 m. høj, og der tilhører flag til lejren.

Vest for lejrbygningen (ved køkkendøren) er bygget et hus til sortering af al affald. Venligst se beskrivelse om affaldssortering

 

Skematisk oversigt over Remmerstrandlejrens grund:

 

                                                                                            Nord

Limfjorden

 

Havtjørn og lavtvoksende buske

Boldbaner

Parkerings-plads

   
 

Teltpladser

 

Adgangsvej

 

 


Disponibel grønt område
(kan være fugtigt område)

Volley Lege-
plads

Lejrbygning
(se indretning)

 
  Bålplads  
  Affald  


Mod vest til Lemvig            Mod øst til Humlum/Struer


                                              Mod syd til Gudum