Prisliste   -    gældende for året 2021:   

NB: Vi har lavet et koncept med Harboøre Hotel
om levering af mad til vore lejere - spørg hos udlejer      
    

Bemærk at forbrug af el, varme og vand er inkluderet i priserne   

Priserne i parantes er de gældende for 2022                                                      

L E J R E / dage med overnatning
Persontal Pris pr.døgn
pr.person
Mindsteprisen
pr. døgn er dog:
Rengøring pr. gang
hele lejren
 1 - 50 kr. 107  (110) kr. 4750 (4900) kr. 2900 (2950)
51 - 65 kr. 103  (106) kr. 5500 (5650) kr. 2900 (2950)
66 - 85 kr. 88    (91) kr. 6900 (7100) kr. 2900 (2950)
86 - 107 kr. 80    (83) kr. 7400 (7600) kr. 2900 (2950)
    Ved aflåsning af 1 værelsesfløj ydes en rabat på kr. 400,00
NY SERVICE  -   Hygiejnetillæg:
Der betales altid kr. 5,- pr. deltager pr. døgn.
Dette beløb dækker forbrugt af håndsæbe, papirhåndklæder, toiletpapir og håndsprit i dispensere.
Dette er opfyldt ved ankomst.
Viskestykker, karklude og opvaskemiddel til håndopvask skal medbringes af lejer.

Enkelte dage uden overnatning
  Pris Rengøring pr. gang:
Lejren    (- pejsestue,lederrum og soverum) kr. 2600 (2675) kr. 1100 (1150)
Lejren inkl.. pejsestue   
  (- lederrum og soverum)
kr. 2950 (3050) kr. 1250 (1300)

Ved leje af lejren kun et døgn i weekenden er der et tillæg på kr. 1.500 for aftaler under 66 pers.
I sommerperioden (juli og august) kan weekender tidligst bestilles 6 måneder før lejemålet.

Enkelte aftener uden overnatning
  Pris Rengøring pr. gang:
Lejren    (- pejsestue,lederrum og soverum) kr. 2150 (2200) kr. 1100 (1150)
Lejren inkl.. pejsestue   
  (- lederrum og soverum)
kr. 2450 (2500) kr. 1250 (1300)

Ved leje en weekend,
 - og med ønske om opstilling/forberedelse m.v. fredag sidst på dagen betales kr. 1.000,00

Lejemål uden overnatning kan tidligst aftales 6 måneder før lejemålet

Ved lejemål med fester beregnes altid en kuverttakst kr. 15,00 pr. deltagende person til dækning af bl.a. brug af service, ekstra energiomkostninger og fjernelse af affald.
Dette gælder uanset overnatning eller ikke.

Såfremt man ønsker at udvide lejrens kapacitet ved opstilling af telte, campingvogne m.v. på lejrens grund, betales halv pris pr. person, - dog skal lejren først fyldes op indendørs.(107 personer) 

Ved afbestilling eller udeblivelse fra en lejeaftale betales normalt halv mindstepris.                            

I samtlige priser er inkluderet forbrug af el, vand, varme og renovation.

Depositum på 20 % af mindsteprisen for de døgn som Remmerstrandlejren er booket/lejet skal indbetales ved underskrivelsen af aftalen.
Indbetalt depositum fratrækkes i den endelige faktura.

Betaling for lejren skal foregå senest 8 dage efter fakturadato. Herefter beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.  

Rengøringsprisen påføres den endelige afregning for lejren. 

Slutrengøring ved afrejsen fra lejren må ikke foretages af lejeren selv.

Pejsene skal være ryddet, og alle gulve skal være fejet inden afrejsen. 
Køkken og køkkeninventar skal være rengjorte ved afrejsen.
Alle borde skal være aftørret med våd klud inden afrejse
Bord- og stoleopstilling i spisesal, pejsestue og opstilling af udendørs møbler skal være som ved ankomsten/de ophængte oversigter.

HUSK: Alle døre og vinduer skal være lukket. Alle radiatorer bedes stillet på 1. Lejren skal være aflåst ved afrejse.
Ved evt. manglende oprydning opkræves et gebyr svarende til efterfølgende faktisk tidsforbrug.

Vi gør opmærksom på, at foreninger, der driver virksomhed for børn og unge, samt interessegrupper og ungdomsklubber, nogle steder kan få tilskud fra hjemkommunen til leje og rengøring.

Adresser og telefonnumre:
Udlejning og afregning Karin og Kristen Vahr Sørensen, Glentevej 9,
7620 Lemvig. Tlf. 61 76 20 04 - 20 20 36 70
E-mail:  info@remmerstrandlejren.dk 
Vicevært Kristen Vahr Sørensen, Glentevej 9, 7620 Lemvig
Tlf.  20 20 36 70 -  61 76 20 04
E-mail:  info@remmerstrandlejren.dk
Formand Niels Peder Kræmmergaard, Østvangen 76,
7660 Bækmarksbro. Tlf. 20 14 10 34   npk7660@gmail.com
Kasserer Kaj Gøtzsche, Voldgade 20, 7620 Lemvig
Tlf.  24 61 12 91 -  gotzsche@privat.dk

 

     

Prisliste for 2023

prisliste 2023