Karin og Kristen Vahr Sørensen sørger for alle forespørgsler, aftaler og udlejninger.

Ring eller send en mail, og spørg om lejren er ledig  -  lav en aftale  -  og lejren er reserveret.

Adresser og telefonnumre:
Udlejning og afregning Karin og Kristen Vahr Sørensen,
Glentevej 9, 7620 Lemvig.  
Tlf. 61 76 20 04 - 97 89 30 48.
Mail: info@remmerstrandlejren.dk            
Vicevært   Kristen Sørensen, Glentevej 9, 7620  Lemvig. Tlf. 61 76 20 04 -
97 89 30 48 - 20 20 36 70
Mail: info@remmerstrandlejren.dk
Formand Niels Peder Kræmmergaard, Østvangen 76, 7660 Bækmarksbro
Tlf. 2014 1034   npk7660@gmail.com
Kasserer Kaj Gøtzsche, Voldgade 20, 7620 Lemvig
Tlf. 97821290  24611291 gotzsche@privat.dk

Remmerstrandlejren er udlejet cirka 175-200 dage om året, så sørg for at reservere lejren, hvis du ved at du/I ønsker at bruge den.
Der kan sikkert findes en dag/periode hvor du også kan leje Remmerstrandlejren.

Nedenstående lejeaftale bliver lavet efter at den mundtlige aftale er lavet:

Remmerstrandlejren, Reg. Fond
Remmerstrandvej 75,  Gudum
7620 Lemvig

Tlf. 97863121 

                              L  E  J  E  A  F  T  A  L  E                                       Nr. _____

 Det bekræftes hermed at 

____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 har lejet Remmerstrandlejren i perioden

 ______________________________201__  til ____________________________________201__

 Lejemålet kan påbegyndes på ankomstdagen fra kl.__________

 og skal være afsluttet på afrejsedagen senest kl.__________

Weekend lejre gælder fra kl. 12,00 lørdag samt hele søndagen.
I øvrigt henvises til de gældende udlejningsbetingelser og ordensregler for Remmerstrandlejren.
Prisen for denne lejeaftale fremgår af vedlagte prisliste.
Betaling for lejren skal foregå senest 8 dage fra fakturadato. Herefter beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned

Kopi af denne bekræftelse bedes returneret til udlejeren i underskrevet stand senest 8 dage efter modtagelsen.

EAN-nummer                                                SE-nummer:

 
Lemvig, d.         /          201                                                            d.          /          201

___________________________________              _________________________________

           For Remmerstrandlejren                                       Lejers underskrift 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Remmerstrandlejren, Reg. Fond er oprettet af KFUM og KFUK og INDRE MISSION  i Lemvig-kredsen.
                                          
www.Remmerstrandlejren.DK          mail: info@remmerstrandlejren.dk

Udlejning og afregning v/ Karin og Kristen Sørensen, Glentevej 9, 7620 Lemvig. Tlf. 61 76 20 04

 
 

NB: husk venligst at påføre EAN-nummer og SE-nummer hvis E-faktura ønskes. TAK !